Ban Thường vụ Thành ủy chương trình triển khai thực hiện Kết luận số 42-KL/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023

Thứ ba - 14/02/2023 03:54 102 0
Quán triệt Kết luận số 42-KL/TW ngày 20/10/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023 (Kết luận số 42-KL/TW), Ban Thường vụ Thành ủy xây dưng chương trình thực hiện cụ thể như sau:
Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023: Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,5 - 10%/năm; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,2 - 2,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 12 - 13,4%; dịch vụ tăng 10,2 - 10,9%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,5 - 6,1%. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá hiện hành) bình quân đầu người đến năm 2023 đạt 95 - 98 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 8,93 - 8,84%, công nghiệp - xây dựng chiếm 31,12 - 31,18%, dịch vụ chiếm 53,11 - 53,12% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,84 - 6,86% trong cơ cấu GRDP. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến đạt 43.000 tỷ đồng. Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao. Năng suất lao động theo giá hiện hành đạt 212 - 219 triệu đồng; tốc độ tăng năng suất lao động theo giá hiện hành 11,5 - 15,2%. Tốc độ đổi mới công nghệ máy móc thiết bị đạt 12 - 13%; tổng sản phẩm công nghệ cao chiếm 32 - 33% tổng giá trị sản phẩm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 74%. Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Trẻ vào học mẫu giáo 99,1%, bậc tiểu học 100%, bậc trung học cơ sở 95%, phấn đấu ít nhất 84% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,2%; cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo còn 0,36% (theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025). Số bác sĩ/vạn dân (1/10.000) đạt 18,02. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,45%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: 100%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp: 100%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: 3,8%. Công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch đạt 96,22%, trong đó: đô thị đạt 99,2%, nông thôn đạt 91%. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở đô thị đạt 98,5%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên so với tổng số đảng viên được đánh giá; kết nạp 1.600 đảng viên trở lên. Tỷ lệ quần chúng tham gia vào các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội đạt 73,5% dân số trong độ tuổi. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” và “3 không” đạt từ 75% trở lên.

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy xác định các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như: Về phát triển kinh tế: Tiếp tục tập trung quán triệt, thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương về kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường chất lượng, hiệu quả việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế; phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng chống biến đổi khí hậu, hạ tầng số. Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; bảo đảm trật tự, kỷ cương đô thị; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác quốc tế và hợp tác với các tỉnh, thành; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng phó với biến đổi khí hậu. Chương trình cũng xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội…
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây